Upravit stránku
Typ akce Prodej
Typ pozemku Pozemek pro komerční využití
Poznámka k ceně Včetně právního servisu a provize RK
Celková plocha 3974  (m2)
Číslo 4166
Obec Velké Meziříčí
  • Cena s DPH1 050 Kčza m2

POPIS

Nabízíme Vám ke koupi komerční pozemek pro výstavbu lehkého průmyslu, pozemky v tuto chvíli nejsou zaneseny do geometrického plánu, z důvodu rozprodeje dalších částí pozemků, tudíž je možnost odkupu i menší či větší plochy než-li je vyznačeno a to dle požadavků zájemce a následně se provede zaměření.
Možnost koupě až 52 918m2 pozemku v nově plánované průmyslové zóně Velkého Meziříčí.
Veškeré inženýrské sítě v blízkosti pozemku, již se plánuje dotažení až na pozemek. Elektrické vedení tažené nad částí pozemku je možno po domluvě s provozovatelem umístit pod zem a využít tak pro zástavbu další části pozemku.
Možnosti průmyslu:

VL - Výroba a skladování - lehký průmysl
a) Hlavní: • Výroba průmyslového charakteru s negativními vlivy nepřesahující hranici areálu.
b) Přípustné: • Stavby a zařízení průmyslové výroby. • Stavby a zařízení výrobních služeb a řemeslné výroby. • Stavby a zařízení skladů. • Stavby a zařízení dopravní infrastruktury - např. komunikace, garáže, parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot. • Stavby a zařízení technické infrastruktury. • Zeleň, oplocení.
c) Podmíněně přípustné: • Stavby a zařízení zemědělské výroby, pokud provoz z této výroby nebude negativně ovlivňovat a narušovat využití ploch v navazujícím území. • Stavby občanské vybavenosti převážně komerčního charakteru pokud daná lokalita splňuje požadavky pro danou vybavenost podle platných hygienických předpisů.
d) Nepřípustné jsou: • Využití pro bydlení, pro školství, kulturu, sociální služby, sport a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci. • Stavby, činnosti, děje a zařízení neslučitelné s hlavním využitím plochy. • Stavby, činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. • Veškerá výroba, která svým charakterem a kapacitou, může negativně ovlivnit a narušit využití ploch v navazujícím území a jejíž účinky mají silný vliv na zdraví obyvatel (např. hlukem, zápachem, prachem, světelnými efekty apod.) • Výroba se silným negativním dopadem na životní prostředí.
e) Podmínky prostorového uspořádání: • Výšková hladina zástavby 12 m od úrovně upraveného terénu.

Pro více informaci doporučuji osobní schůzku, kde bychom probrali všechny podrobnosti.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Železnice Ano
Autobus Ano
Školka Ano
Škola Ano
Lékař Ano
Pošta Ano
Obchody Ano
Supermarket Ano
Služby Ano
Nahoru